ພັນທະແລະຂໍ້ຈໍາກັດມາດເຂົ້າໄປໃນຜົນກະທົບພາຍຫຼັງທີ່ບຸກຄົນແມ່ນອະນຸຍາດພາສາລັດເຊຍເມືອງລອງຢູ່ສູນກາງທັງຫມພາສາລັດເຊຍພົນລະເມືອງສີ່ປີອາຍຸອາໃສຢູ່ໃນລັດເຊຍແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະມີປະເທດສືຜ່ານແດນ(ພົນລະເມືອງຂອງທົ່ວໄປສືຜ່ານແດນ),ໃນຂະນະທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ນອກຣັດເຊຍຕ້ອງມີສືຜ່ານແດນ(ຫນັງສືສໍາລັບການສາກົນເດີນທາງ)ມັນໄດ້ຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫມາຍໃນຫນັງສືທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການກໍານົດໂດຍກົດໝາຍ(ເຊັ່ນ:ເຄື່ອງຫມາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສືຜ່ານແດນຖືກຕ້ອງ)ທັງພາສາລັດເຊຍພົນລະເມືອງ,ເຊັ່ນດຽວກັນເປັນຄົນຕ່າງຊາດ,ແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະລົງທະບຽນຢູ່ຖານທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຫຼືອາໄສຢູ່ໃນຣັດເຊຍ: ເພື່ອຈະສາມາດຂ້າມພາສາລັດເຊຍຊາຍແດນແລະເດີນທາງສາກົນ,ເປັນພົນລະເມືອງພາສາລັດເຊຍແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕ່າງປະເທດສືຜ່ານແດນ(ເປັນພິເສສືຜ່ານແດນສໍາລັບການສາກົນເດີນທາງ)ເຊິ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການອອກສໍາລັບການບໍ່ມີຫຼາຍກ່ວາສິບປີພົນລະເມືອງພາສາລັດເຊຍ’ສິດທິຂອງການເຄື່ອນໄຫວແລະສິດທິຂອງ ເລືອກສະຖານທີ່ຂອງການພັກເຊົາແລະສະຖານທີ່ຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນຣັດເຊຍອາດຈະໄດ້ຮັບຈໍາກັດ(ກໍານົດຂອງຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດໂດຍກົດຫມາຍ)